Links


Hieronder vindt u enkele handige links met een korte omschijving.

Omgevingsloket

    Op deze site kunt u een vergunningscheck doen en dan eventueel een vergunning
    aanvragen of een melding doen.

Bouwbesluit-online

    Op deze website vindt u het bouwbesluit. Hierin staat de regelgeving waaraan nieuwe
    en bestaande gebouwen moeten voldoen.

Bouwleges

    Op deze site kunt u zelf aan de hand van een paar eenvoudige vragen de kosten
    van de bouwleges berekenen per gemeente.