Nieuwbouw

Verbouw

Legalisering Bouwwerk

Omgevingsvergunning

SplitsingstekeningOmgevingsvergunning


Als u gaat bouwen of ingrijpend verbouwen heeft u nagenoeg altijd een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is sind een aantal jaren de vervanger van de bouwvergunning en alle bijkomende vergunningen.

De omgevingsvergunning bevat onder andere de volgende vergunningen:.
- Bouwvergunning
- Kapvergunning
- Sloopvergunning
- Monumentenvergunning
- Gebruiksvergunning
- Milieuvergunning

Het voordeel is dat alle benodigde vergunningen nu in 1 keer kunnen worden aangevraagd.
Alle stukken kunnen nu ook digitaal worden ingediend.

Kortom: De vergunningen zijn nog steeds benodigd, alleen de procedure is gewijzigd.
Henkes Bouwadvies kan voor u de vergunnignen aanvragen en alle benodigde stukken aanleveren.