Nieuwbouw

Verbouw

Legalisering Bouwwerk

Omgevingsvergunning

SplitsingstekeningParticulieren


Voor particulieren heeft bouwadvies nagenoeg altijd betrekking op woningen en de daarbij behorende grond en eventuele bijgebouwen. Het kan hierbij gaan om nieuwbouw, het vergroten of veranderen van een woning, het plaatsen van een bijgebouw of het wijzigen van een indeling.

Naast bovengenoemde punten kan er bijvoorbeeld bij koop of verkoop van een woning behoefte zijn aan advies, dan wel tekeningen of andere documenten.
Het legaliseren van een bestaande uitbreiding van de woning waar destijds geen vergunning voor is aangevraagd, of het bouwtechnisch keuren van de huidige staat van de woning, zodat kan worden ingeschat wat voor kosten er op korte en lange termijn verwacht kunnen worden.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarbij Henkes Bouwadvies voor u een rol van betekenis kan spelen.
In het menu hiernaast wordt op de verschillende onderdelen dieper ingegaan.