Nieuwbouw

Verbouw

Legalisering Bouwwerk

Omgevingsvergunning

SplitsingstekeningVerbouw


Ook bij verbouw kunt u rekenen op de diensten van Henkes Bouwadvies.

Bij een uitbreiding van een woning of het plaatsen van een bijgebouw wordt bekeken wat er aan de hand van het vigerende bestemmingsplan is toegestaan en welke vergunningen er dienen te worden aangevraagd.

Vervolgens zal er aan de hand van de ideeën van de opdrachtgever eens schetsontwerp worden gemaakt die via verschillende fases steeds verder wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp met bijbehorende berekeningen.
Hiermee kan de vergunning worden aangevraagd en kunnen aannemers worden aangeschreven ten behoeve van een prijsopgave.

Tijdens de bouw kan ik een adviserende rol vervullen, de aannemer eventueel voorzien in aanvullende tekeningen, aslmede het werk van de aannemer controleren op kwaliteit.