Ontwerp

Bouwaanvraag

Bestaande Bouw

Berekeningen

Brandveiligheid

Vergunningen

Splitsingstekening

TekenwerkBouwaanvraag


Bent u van plan iets nieuw te bouwen of uw bestaande pand te verbouwen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor particulieren geldt dat bepaalde uitbreidingen vergunningsvrij zijn, dit geldt echter niet voor de zakelijke markt.

Als u als bedrijf bouwwerkzaamheden verricht, dan dient u hiervoor dus ten allen tijde een omgevingsvergunning te hebben. Henkes Bouwadvies kan deze en eventuele andere vergunningen voor u aanvragen met bijbehorende tekeningen en berekeningen.
Worden er constructief aanpassingen gedaan, dan help ik u ook met de keuze voor een constructeur.

Met het totaalpakket tekeningen en berekeningen van de omgevingsvergunning kunnen ook prijzen opgevraagd worden bij aannemers en leveranciers. Eventuele aanvullende werktekeningen voor de uitvoering van het project kunnen ook gemaakt worden door Henkes Bouwadvies.