Ontwerp

Bouwaanvraag

Bestaande Bouw

Berekeningen

Brandveiligheid

Vergunningen

Splitsingstekening

TekenwerkBrandveiligheid


Brandveiligheid is tegenwoordig een 'hot' item.
Niet alleen voor nieuw te bouwen bouwwerken, maar ook voor bestaande gebouwen worden eisen gesteld aan de brandveiligheid.

Per 1 november 2008 is het Gebruiksbesluit in werking getreden. Hierin staan, naast de eisen vermeld in het bouwbesluit voor bestaande en nieuw te bouwen bouwwerken, ook eisen ten aanzien van het gebruik van het gebouw. Eisen aan de afwerking, inrichtingen, vluchtwegen en dergelijke staan hierin omschreven.
Henkes Bouwadvies kan u bijstaan bij het voldoen aan de gestelde eisen in het Gebruiksbesluit voor uw gebouw.

Voor diverse (openbare) gebouwen dient er ook een gebruiksvergunning te worden aangevraagd/ aanwezig te zijn. ook hierbij kan ik voor u van betekenis zijn.
In overleg met de lokale brandweer zal ik tekeningen opstellen van uw pand met de benodigde brandwerende en rookwerende voorzieningen. Eventueel te maken bouwtechnische of installatie-technische wijzigingen aan het pand worden dan ook voor u inzichtelijk gemaakt.